Szukaj
Close this search box.

Bibliografia

Publikacje Jerzego Tchórzewskiego

1948

 *** [Żarówka światłem się śmiała…], „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 27, s. 2

 *** [Okno, spojrzenie domu na ulicę…], Spadająca gwiazda, *** [Dziewczyna o zielonym spojrzeniu…], „Tygodnik Powszechny” 1948, nr 40, s. 4

1957

List z Wenecji, „Trybuna Wolności” 1957, nr 4, s. 8

Plastycy o plastyce, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 40, s. 7

Drogi panie Redaktorze…, w: Dyskusja o szkolnictwie artystycznym, „Życie Literackie” 1957, nr 50, s. 7

1958

 *** [Jest już chyba obecnie…], w: Współcześni malarze polscy, red. M. Bonikowa, Warszawa 1958, s. nlb. [105–108]

Ona – nie odeszła. Wspomnienie o Marii Jaremie, „Kierunki” 1958, nr 50, s. 7

1961

 1. Herbert, Z pracowni artysty. Rozmowa z Jerzym Tchórzewskim, „Więź” 1961, nr 3, s. 163–168

1962

Donner la vie, w: Alternative Attuali, katalog wystawy, L’Aquila 1962

Wywoływać życie, „Współczesność” 1962, nr 20, s. 10

1964

 *** [Gwałtowne przeobrażenia życia…], Wiadomości plastyczne, „itd” 1964, nr 26, s. 13

1965

 ***, w: Alternative Attuali II, katalog wystawy, L’Aquila 1965

 1. Stajuda, Rozmowa z Jerzym Tchórzewskim, „Współczesność” 1965, nr 21, s. 5, 8

1966

Maria Ewa Łunkiewicz, katalog wystawy, Galeria Krzysztofory, Kraków czerwiec – lipiec 1966

1967

Notatki z Podróży. Bruksela, Paryż, „Współczesność” 1967, nr 3, s. 8, 10–11

1969

Wywoływać życie, w: Jerzy Tchórzewski – malarstwo, katalog wystawy: CBWA Zachęta, Warszawa 1969

1974

O wyobraźni wizualnej. Akt wiary w malarstwo i jego aktualną rolę, „Teksty” 1974, nr 3, s. 177–182

1976

Człowiek, który widział w nocy, w: Wspomnienia o Julianie Przybosiu, red. J. Sławiński, Warszawa 1976, s. 211–225

1977

W kręgu przyjaciół, w: W kręgu przyjaciół. Kolekcja Aleksandra Wojciechowskiego, katalog wystawy, Galeria ZPAP, Warszawa 1977

1978

Le jugement dernier, w: Francis Bacon, „L’Arc” [Aix en Provence] 1978, nr 73

1979

 1. Taranienko, Przestrzeń wewnętrzna. Rozmowa z Jerzym Tchórzewskim, „Sztuka” 1979, nr 2, s. 20–25; przedruk w: Z. Taranienko, Rozmowy o malarstwie, Warszawa 1987, s. 122–143

1980

 *** [Forma – kolor…], w: „Rysunki i komentarze”. Wystawa polskiego rysunku współczesnego, katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Radomiu, Radom 1980, s. nlb.

1981

 *** [Rysuję prawie wyłącznie…], w: Rysunek i opis: wystawa polskiego rysunku współczesnego, red. M. Szewczuk, katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Radomiu, listopad – grudzień 1981, s. nlb, nr 56

 *** [Deklarując swój chętny…], w: Tessera. Sztuka jako przedmiot badań. Na jubileusz Profesora Mieczysława Porębskiego, Kraków 1981, s. 248–250

1982

 *** [Telefon z Muzeum…], w: Marek Włodarski, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1982, s. 21–27

1984

Malarstwo i rysunek podstawą kształcenia plastycznego. Malarstwo i rzeźba w ASP w Warszawie 1923–1980, „Zeszyty Naukowe ASP w Warszawie” 1984, z. 1, s. 32–42

Nie tylko cudotwórca, w: Jerzy Nowosielski, katalog wystawy, Galeria Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1984

1985

 1. Dzikowska, Odkrywam siebie dla siebie. Rozmowa z Jerzym Tchórzewskim, „Radar” 1985, nr 33, s. 10–11

1986

 *** [Akt to odwieczny przejaw…], w: Zofia Glazer. Wystawa litografii, katalog wystawy, Galeria Pokaz, Warszawa 1986

 *** [Przeżywamy fin de siècle…], w: Henryk Gostyński, katalog wystawy, Galeria Promocyjna, Warszawa 1986

1987

W pracowni jest coś świętego, w: Modlitwa w sztuce dawnej i współczesnej, katalog wystawy, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1987, s. 24

„Faire vivre par délà la mort”, w: Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Galeria Krzysztofory, 1987

Donner la vie. Dépasser la mort, „La Pologne” 1987, nr 3, s. 28

1988

Trochę wspomnień dawnych i niedawnych, „Twórczość” 1988, nr 12, s. 108–113

1989

Maria Jaremianka. Wspomnienia i refleksje, „Odra” 1989, nr 5, s. 53–58

Irena i Joanna Karpińskie, w: Irena Karpińska i Joanna Karpińska, katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Siedlcach, Siedlce 1989

1990

Ankieta: Co się stało w sztuce lat osiemdziesiątych?, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 2, s. 15

1991

Francis Bacon, w: „Miejsce sztuki”. Z okazji jubileuszu Ryszarda Stanisławskiego, Łódź 1991, s. 111

Nawróceni i odwróceni…, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 5, s. 1, 8

Kantor i inni, „Tygodnik Literacki” 1991, nr 12, s. 4–6 (cz. 1–2); nr 13–14, s. 14–15 (cz. 3); nr 15, s. 7, 17 (cz. 4)

 *** [Malowałem, kończyłem już malować…], w: Moje spotkania z Janem Pawłem II, red. ks. W. A. Niewęgłowski, Warszawa 1991, s. 160–166

1992

Światło obrazu, w: Teresa Pągowska, katalog wystawy, Galeria Kordegarda, Warszawa 1992

 1. Jabłonowska, „Żeby choć jeden z polityków powiedział słowo: sztuka”. Rozmowa z Jerzym Tchórzewskim,„Spotkania” 1992, nr 23, s. 40–41

 *** [Czy stan wojenny wpłynął…], w: „10 lat później”. Wystawa polskiego rysunku współczesnego, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Radom 1992, s. 73, 133

1993

Jak minął rok?, „Spotkania” 1993, nr 1, s. 43

Olek, „Twórczość” 1993, nr 6, s. 92–103

Jak dostałem od Nowosielskiego powabną dziewczynę…, „Twórczość” 1993, nr 9, s. 133–134

Nowosielska przestrzeń, w: Jerzy Nowosielski, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1993, s. 75–83

 1. Domagała, Sztuka zmagania się. Rozmowa z Jerzym Tchórzewskim, „Tygodnik Solidarność” 1993, nr 23, s. 14–15

1995

„Rafał Strent en face” lub „Rafał Strent, malarz i grafik”, w: Rafał Strent, katalog wystawy, Uniwersytecka Galeria Sztuki, Cieszyn 1995

1996

Umberto Eco – ocena twórczości naukowej i artystycznej, w: Umberto Eco. Doktor Honoris Causa, ASP w Warszawie, 24 II 1996, s. 19–24

Z najwyższą admiracją, w: Lutosławski – Homagium, katalog wystawy, Galeria Kordegarda, Warszawa 1996

Mój wujek Jonasz, „Twórczość” 1996, nr 7, s. 74–90

Przestrzeń – miejsce, w: Jan Kosiński, „Miejsce”, katalog wystawy, Galeria Kordegarda, Warszawa 1996

1997

Malarstwo Joanny Sierko, w: Joanna Sierko, katalog wystawy, Warszawa 1997

 1. Szemplińska, Energia plastyczna. Wywiad z Jerzym Tchórzewskim, „Rzeczpospolita” 1997, nr 278, s. 19

1998

Wierzę…, w: Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, katalog wystawy, Galeria Otwarta, Warszawa, październik – listopad 1998

O wystawie nowoczesnych, w: I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później, red. M. Świca, J. Chrobak, katalog wystawy, grudzień 1998 – styczeń 1999, Starmach Gallery, Kraków 1998, s. 277–280

Jerzy Tchórzewski, Teksty, red. S. Wieczorek, Warszawa b.d. [1998]

2000

Trochę wspomnień dawnych i niedawnych; Maria Jarema. Wspomnienia i refleksje; Nawróceni i odwróceni…; Kantor i inni; Mój wujek Jonasz, w: Nowocześni a socrealizm, red. M. Świca, J. Chrobak, katalog wystawy, styczeń – luty 2000, Starmach Gallery, Kraków 2000, s. 279–289.

2003

Wieczny początek gwałtownej chwili. Wiersze, Kraków–Warszawa 2003

2006

Świadectwo oczu. Wspomnienia z lat 1946–1957, Kraków 2006

2007

Świadectwo dojrzałości. Wspomnienia z lat 1928–1945 [wstęp: E. Bryll, K. Tchórzewski], Katowice 2007

Świadectwo dojrzałości [fragmenty], w: „Bocznica. Magazyn społeczno–kulturalny” 2007, nr 30, s. 14–15

——

Publikacje o Jerzym Tchórzewskim

1948

Wystawa Akademii Sztuk Pięknych, „Przekrój” 1948, nr 171, s. 9

1953

 1. Czerwiński, Warszawska Wystawa Okręgowa, „Przegląd Artystyczny” 1953, nr 4, s. 27

1955

 1. Bogucki, W pracowniach malarzy, „Przegląd Artystyczny” 1955, nr 4, s. 25–31
 2. Olkiewicz, Wystawa upiorów i nadziei, „Dziś i Jutro” 1955, nr 32, s. 8
 3. Taminiaux, Na marginesie wystawy młodego malarstwa polskiego, „Przegląd Artystyczny” 1955, nr 5–6, s. 140–144

„Przegląd Kulturalny” 1955, nr 24, s. 1 [reprodukcja plakatu J. Tchórzewskiego i W. Fangora na V Festiwal Młodzieży]

„Nowa Kultura” 1955, nr 27, s. 1 [reprodukcja plakatu J. Tchórzewskiego i W. Fangora na V Festiwal Młodzieży]

1956

 1. Bogucki, Szkice krakowskie, Kraków 1956, s. 200–201
 2. Bielińska, Jerzy Tchórzewski. Twórcy i ich twórczość, „Stolica” 1956, nr 4, s. 10

1957

Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy: CBWA „Zachęta” [wstęp: M. Porębski], Warszawa 1957

O wystawie Aliny Szapocznikow i Jerzego Tchórzewskiego, „Zwierciadło” 1957, nr 20, s. 16

 1. Stanisławski, Twórczość Jerzego Tchórzewskiego, „Sztandar Młodych” 1957, nr 124, s. 3
 2. Nowosielski, Dwugłos o Tchórzewskim. Bez metafory, „Kronika” 1957, nr 21, s. 5
 3. B., Apokalipsa termo-jądrowa, „Kronika” 1957, nr 21, s. 5
 4. Bogucki, Tchórzewski, „Życie Literackie” 1957, nr 21, s. 5, 8
 5. Rudnicki, Podpalacz kolorów, „Głos Robotniczy” 1957, nr 256, s. 3
 6. Osęka, Wobec metafizyki elektrycznej, „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 90, s. 6
 7. Ludwiński, Świat powstający z ognia, „Życie Literackie” 1957, nr 39, s. 6
 8. Witz, Warszawskie wystawy. Szapocznikow i Tchórzewski, „Życie Warszawy” 1957, nr 228, s. 6
 9. Kowalska, Malarstwo tragicznych wizji, „Ekran” 1957, nr 26, s. 12–13
 10. Kowalska, Inauguracja jesiennego sezonu w „Zachęcie” (Alina Szapocznikow i Jerzy Tchórzewski), „Nowe Sygnały” [Wrocław], 1957, nr 39, s. 6
 11. Garztecka, Nowe wystawy. Tchórzewski, „Trybuna Ludu” 1957, nr 262, s. 4
 12. Szomański, Ruch pełen niepokoju, „Za i Przeciw” 1957, nr 29, s. 13
 13. Wojciechowski, Pejzaże współczesności, „Przegląd Artystyczny” 1957, nr 6, s. 15–20

(js), Światło + ekspresja, „Tygodnik Demokratyczny” 1957, nr 41, s. 8

1958

I Wystawa Grupy Krakowskiej, katalog wystawy, Galeria Krzysztofory, Kraków 1958

 1. Wojciechowski, Młoda plastyka polska 1945–1957, „Przegląd Artystyczny” 1958, nr 4–5, s. 41
 2. Starzyński, L’Art Contemporain en Pologne, „Prisme des Arts” 1958, nr 16, s. 17–24

1959

 1. Desné, Quoi de neuf à Varsovie? La peinture moderne en Pologne, „Les Lettres Françaises. Arts Spectacles” 1959, nr 788 (3–9 IX), s. 11
 2. Porębski, Les Artistes polonais, katalog wystawy, São Paulo 1959
 3. Jouffroy, Révélés à Venise et à Paris – Les jeunes peintres polonais, „Arts” 1959, nr 744, s. 15
 4. Wojciechowski, Polish Art: The Younger Figurative Painters, „The Studio” 1959, nr 157, s. 33–41

Słownik Sztuki Nowoczesnej – Tchórzewski Jerzy, „Ekran” 1959, nr 29, s. 15

1960

Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Galerie Furstenberg [wstęp: É. Jaguer], Paris 1960

Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Galeria Krzywe Koło [wstęp: A. Wojciechowski], Warszawa 1960

Boa, Cuadernas internationales de documentation sobre la poesia y el arte de vanguardia, „Buenos Aires” 1960, nr 3

W Galerii Krzywego Koła…, „Stolica” 1960, nr 30, s. 4

W Galerii Krzywego Koła, „Słowo Powszechne” 1960, nr 166

9 abstrakcjonistów w Galerii, „Słowo Powszechne” 1960, nr 279

 1. Stajuda, Konfrontacje ’60, „Więź” 1960, nr 11–12, s. 246–249
 2. Osęka, Wystawy. Makowski, Tchórzewski, „Przegląd Kulturalny” 1960, nr 29, s. 5

Konfrontacje 1960, „Sztandar Młodych” 1960, nr 215, s. 4

 1. Solecki, Konfrontacje ’60, „Wiedza i Życie” 1960, nr 11, s. 672

Tchórzewski w Paryżu, „Tygodnik Powszechny” 1960, nr 26, s. 6

 1. Bogucki, Piętnaście lat i kilka młodości, „Współczesność” 1960, nr 4, s. 8
 2. Gałczyńska, To warto zobaczyć, „Kurier Polski” 1960, nr 279, s. 4

É. Jaguer, L’Avant-Garde Polonaise: Structure et dynamique, „Cahiers du Musée de Poche”, Paris 1960, nr 4, s. 40–54

 1. C. Lambert, Le miracle polonais, „L’Observateur Littéraire – France”, „Observateur” 1960, nr 526, s. 10

1961

Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Galerie Saint-Laurent [wstęp: J. Lacomblez], Bruxelles 1961

Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Maison Belgo-Polonaise, Liège wrzesień – październik 1961

Wystawa malarstwa metaforycznego, katalog wystawy, Galeria Krzysztofory, Kraków 1961

 1. Viary, Visite aux salons – Jerzy Tchórzewski, „La Dernière Heure” 1961, 16 VI
 2. Detry, Visite aux salons, „Art – Literature – Historie” 1961, 16 VII

Rejac, Le peintre (polonais) Jerzy Tchórzewski expose à l’Association Belgo-Polonais…, „La Valonie” 1961, 10 VI

É. Jaguer, Et brisant de l’art du XXe siècle, „Phases” 1961, nr 7

Edda, „Cahiers internationaux de documentation sur la poesie et l’art d’avant-garde”, Bruxelles 1961, nr 3

 1. Jakimowicz, Polska grafika współczesna, Warszawa 1961, s. 30–31, 56

1962

 1. Wojciechowski, M. Porębski, Malarstwo Jerzego Tchórzewskiego, „Współczesność” 1962, nr 20, s. 10

1963

 1. Kuenzi, La peinture polonaise, „La Gazette de Lausanne” 1963, 18–19 V
 2. Buache, Cinq peintres polonais, „Tribune de Lausanne” 1963, 23 VI
 3. Kuenzi, Cinq peintres polonais, „La Gazette de Lausanne” 1963, 20–21 VII
 4. Osęka, Jednak romantyk, „Polska” 1963, nr 3, s. 45

Polens Avantgarde gibt sich ein Stelldichein, „Gelsenkirchener Blätter” 1963, V

1964

Jerzy Tchórzewski. Gwasze z lat 1949–1956, katalog wystawy, Galeria Widza i Artysty, Świątynia Diany [wstęp: J. Bogucki], Warszawa 1964

 1. Borowski, Atelier ’64, Jerzy Tchórzewski, „itd” 1964, nr 5, s. 9
 2. Stajuda, Jerzy Tchórzewski „Spalona postać”. O obrazach i innych takich (12), „Ty i Ja” 1964, nr 12, s. 8–9
 3. Stajuda, Informacje o wystawach, „Współczesność” 1964, nr 13, s. 10
 4. Stajuda, Kronika plastyczna, „Współczesność” 1964, nr 20, s. 12
 5. Witz, Wystawy warszawskie, „Życie Warszawy” 1964, nr 248, s. 4
 6. Ptaszkowska, Wystawa gwaszy i monotypii Jerzego Tchórzewskiego, „itd” 1964, nr 43, s. 14

Jerzy Tchórzewski – malarz, „itd” 1964, nr 26, s. 13

 1. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, t. III, Warszawa 1964, s. 438–440

1965

Jerzy Tchórzewski. Obrazy z lat 1958–1964, katalog wystawy, Galeria Krzysztofory [wstęp: H. Ptaszkowska], Kraków 1965

 1. Skrzynecki, Z sal wystawowych. W Krzysztoforach między 11–18, „Echo Krakowa” 1965, nr 30, s. 2
 2. Gutowski, Obrazy Jerzego Tchórzewskiego, „Dziennik Polski” 1965, nr 32, s. 3
 3. Chrzanowski, Tchórzewski, „Tygodnik Powszechny” 1965, nr 6, s. 4
 4. Madeyski, Twórcy życia i energii, „Życie Literackie” 1965, nr 8, s. 7

1966

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, katalog wystawy, Galeria Sztuki ZPAP [wstęp: M. Porębski], Warszawa 1966

 1. Witz, Siedem pokazów. Galeria ZPAP – Jerzy Tchórzewski, „Życie Warszawy” 1966, nr 39, s. 6
 2. Porębski, A. Wojciechowski, Wystawa Jerzego Tchórzewskiego, „Współczesność” 1966, nr 4, s. 8
 3. Ledóchowski, Sztuka Jerzego Tchórzewskiego, „Kultura” 1966, nr 8, s. 9

Malarstwo Tchórzewskiego…, „Zwierciadło” 1966, nr 8, s. 4

(SAM), Malarstwo Jerzego Tchórzewskiego, „Słowo Powszechne” 1966, nr 32, s. 3

Jerzy Tchórzewski. (Galeria ZPAP), „Kierunki” 1966, nr 8, s. 10

(SAM), Z warszawskich wystaw, „Słowo Powszechne” 1966, nr 71, s. 3

 *** [Jerzy Tchórzewski wystawia…], „itd” 1966, nr 13, s. 9

 1. Osęka, Tchórzewski, czyli o znaku, „Kultura” 1966, nr 40, s. 5; przedruk w: idem, Poddanie Arsenału, Warszawa 1971, s. 249–251
 2. Kotula, P. Krakowski, Kronika nowej sztuki 1855–1960, Kraków 1966, s. 241–247
 3. Porębski, Pożegnanie z krytyką, Kraków 1966, s. 60–63
 4. Porębski, Polnische Kunst heute, w: Kunst unserer Zeit. Malerei und Plastik, Köln 1966

Sztuka współczesna II. Studia i szkice, red. J. Dutkiewicz, Kraków 1966

1967

Nagrody państwowe za twórczość artystyczną, „Życie Warszawy” 1967, nr 172, s. 1

Nagrody Ministra Kultury i Sztuki, „Trybuna Ludu” 1967, nr 200, s. 1

 1. Stajuda, Gibraltar. W galerii międzynarodowej sztuki XX w. w Muzeum Łódzkim, „Współczesność” 1967, nr 2, s. 8
 2. Marchiori, Artisti Pollacchi d’Oggi, Nocere, Roma 1967

1968

Six painters from Poland, katalog wystawy, Royal College of Art, London 1968

 1. Bogucki, Tchórzewski na nowo, „Współczesność” 1968, nr 6, s. 8
 2. Osęka, Twórcy Kultury Polskiej. Jerzy Tchórzewski, „Tygodnik Kultury” 1968, nr 6, s. 3
 3. Stanisławski, Six painters from Poland, „Polish Facts & Figures” 1968, nr 829, s. 4–5
 4. Crispolti, Richerche doppo l’Informale, Officina CE, Roma 1968
 5. Dobrowolski, Malarstwo polskie 1764–1964, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, s. 476, 488, 491
 6. Wojciechowski, Wenecja XXXIV Biennale, „Biuletyn Informacyjny ZPAP” 1968, nr 59–60, s. 8–15

1969

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1969

Enciclopedia Universale dell’Arte Moderna, Milano 1969

 1. Charmat, Symbole sztuki i historii, „Polska” 1969, nr 1, s. 8–9
 2. Osęka, Zimne światło, „Polska” 1969, nr 1, s. 10–11

HEN, Rozniecanie ognia, „Sztandar Młodych” 1969, nr 88

 1. Witz, W „Zachęcie” i Galerii Sztuki MDM, „Życie Warszawy” 1969, nr 95, s. 5
 2. Olkiewicz, Jerzy Tchórzewski, „Kultura” 1969, nr 18, s. 10
 3. G. Romanowski, Mit prometejski Tchórzewskiego, „Odgłosy” 1969, nr 19, s. 7
 4. Orłowska, Nadrealizm Jerzego Tchórzewskiego, „Za i Przeciw” 1969, nr 25, s. 12
 5. Ekwiński, Sztuka i rzeczywistość, „Twórczość” 1969, nr 8, s. 161–162
 6. Radajewski, Realizm magiczny Jerzego Tchórzewskiego, „Ty i Ja” 1969, nr 8, s. 6–7, 44–45
 7. Krauze, Metafora i synteza rzeczywistości, „Przegląd Artystyczny” 1969, nr 6, s. 17–25

(g), W Zachęcie, „Kurier Polski” 1969, nr 89, s. 4

Zachęta zaprasza, „Życie Warszawy” 1969, nr 84, s. 9

Wystawy, „Stolica” 1969, nr 21, s. 10

Galerie sztuki zapraszają, „Ekspres Wieczorny” 1969, nr 84

Trzy ekspozycje w Zachęcie, „Dziennik Ludowy” 1969, nr 80, s. 5

Dwie wystawy malarstwa, „Dziennik Ludowy” 1969, nr 86, s. 7

(haes), Malarstwo Tchórzewskiego i Śramkiewicza, „Słowo Powszechne” 1969, nr 92

1971

Enciclopedia Universale dell’Arte Moderna, Milano 1971

Polish Painting, „Polish Art Review” 1971, nr 1, s. 11

 1. Osęka, Poddanie Arsenału. O plastyce polskiej 1955–1970, Warszawa 1971, s. 249–251

1972

 1. Osęka, Człowiek wśród żywiołów, „Polska” 1972, nr 7, s. 44
 2. Hermansdorfer, Jerzy Tchórzewski, „Odra” 1972, nr 11, s. 95–97
 3. Sarnowicz, Malarstwo Jerzego Tchórzewskiego, „Słowo Polskie” 1972, nr 276, s. 7
 4. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura. Wybrane zagadnienia plastyki współczesnej, Warszawa 1972, s. 308–311

1973

 1. Bogucki, Los człowieka w obrazach Jerzego Tchórzewskiego. Galeria 33 milionów, „Sztandar Młodych” 1973, nr 275, s. 8
 2. Ragon, M. Seuphor, L’Art abstrait, t. III, Paris 1973, s. 241
 3. Hermansdorfer, Emocja i obraz, Wrocław 1973, s. nlb.
 4. Morand, Chez Jerzy Tchórzewski, „La Galerie” 1973, nr 128, s. 79

1974

Masters of Modern Polish Art. Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Polish Cultural Institute [wstęp: M. Hermansdorfer], London 1974

 1. Micha, Jerzy Tchórzewski ou le cri originaire, „Clés pour les arts” 1974, nr 42, s. 15
 2. Woźniakowski, Co się dzieje ze sztuką?, Warszawa 1974, s. 184
 3. Ragon, M. Seuphor, L’Art abstrait, t. IV, Paris 1974, s. 277

1975

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, katalog wystawy: Galeria Sztuki Współczesnej Zapiecek, Warszawa 1975

W kręgu nadrealizmu, katalog wystawy, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1975 [wersja holenderska: Rond het surrealisme in Polen, Eindhoven 1980; wersja francuska: Autour du surréalisme polonais, Musée des Beaux-Arts, Mons 1980]

 1. Zanoziński, Współczesne malarstwo polskie, Warszawa 1975, s. 124
 2. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1970. Szanse i mity, Warszawa 1975, s. 88
 3. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974, Wrocław–Warszawa–Kraków 1975, s. 85–86

1976

Galeria Teatru Studio. Zbiory sztuki współczesnej i dokumentacja, red. A. Ekwiński, Warszawa 1976, s. 48, 78

INC, Siła wyobraźni, „Zwierciadło” 1976, nr 17, s. 14

 1. Micha, La Peinture polonaise au XXè siècle, „Art International” XX 1976, nr 2–3, s. 8–12, 22; fragment w tłumaczeniu polskim: Jerzy Tchórzewski. Recent Works. Exhibition Catalogue, Exhibition Hall, Consulate of Poland, New York City, March 3–18, 1990

1977

 1. Wojciechowski, Polskie malarstwo współczesne, Warszawa 1977, s. 81–82

1978

 1. Kare, Puolan taide etsii nutta Kieltä, „Taide” 1978, nr 1, s. 25–27

Jerzy Tchórzewski „Postać”, „Echo Dnia” 1978, nr 249, s. 9

 1. A. Zieliński, Wokół gorzowskiej wystawy „Formacja Arsenału”, „Nadodrze” 1978, nr 19

1979

 1. Wojciechowski, Jerzy Tchórzewski, Warszawa 1979
 2. A. Zieliński, Wokół gorzowskiej wystawy „Formacja Arsenału”, „Nadodrze” 1978, nr 19

1980

Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Muzeum Narodowe we Wrocławiu [wstęp: M. Hermansdorfer], Wrocław 1980

 1. J. [J. Jaremowicz], Jerzy Tchórzewski. Oprac. Aleksander Wojciechowski, „Nowe Książki” 1980, nr 1, s. 84
 2. Kucharski, Aksamitne pejzaże, „Gazeta Robotnicza” 1980, nr 41, s. 7–8
 3. Hermansdorfer, Tchórzewski, „Kultura” 1980, nr 42, s. 13

(zew), 500 wizji Jerzego Tchórzewskiego, „Kurier Polski” 1980, nr 221, s. 4

 1. Han, Kolor i światło, „Wiadomości” 1980, nr 44, s. 10

(Opo), Monograficzna wystawa, „Słowo Polskie” 1980, nr 231, s. 4

Pejzaże realne i nierealne, „Kurier Polski” 1980, nr 252, s. 4

 1. Garztecka, Niepokoje i moralistyka, „Trybuna Ludu” 1980, nr 284, s. 3
 2. Sztokfisz, Jerzy Tchórzewski, „Sztandar Młodych” 1980, nr 285, s. 7
 3. Krauze, Misterium wielkiej sztuki, „Życie Warszawy” 1980, nr 284, s. 3
 4. Ramm, W listopadzie obejrzeliśmy. Warszawskie wernisaże, „Stolica” 1980, nr 49–50, s. 15
 5. Micha, Le surrealisme polonais, „+/0 Revue d’art contemporain” 1980, nr 31, s. 19–21

1981

 1. Osęka, Malarstwo zimnego patosu, „Polska” 1981, nr 4, s. 28–29, 32–33, 36–37

Lista laureatów nagród ministra kultury i sztuki za twórczość artystyczną w 1981 r., „Życie Warszawy” 1981, nr 226, s. 4

Laureaci nagród Ministerstwa Kultury i Sztuki, „Trybuna Ludu” 1981, 22 II 1981, s. 1

 1. Wojciechowski, Jerzy Tchórzewski, w: Współczesna sztuka polska, red. A. Ryszkiewicz, Warszawa 1981, s. 317–323
 2. Kępińska, Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945–1978, Warszawa 1981, s. 73–75
 3. Hermansdorfer, Jerzy Tchórzewski, w: ibidem, Kanon i wyraz, Galeria EM, Klub MPiK, Wrocław 1981, s. 18–20

1983

 1. Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983, s. 227–231
 2. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie, 1944–1974, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1983, s. 80–81

Polska sztuka współczesna. Katalog zbiorów, red. M. Hermansdorfer, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1983, s. 226–229, 388–389

1984

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, katalog wystawy, Galeria Desa, Kraków 1984

(k), Wystawa Jerzego Tchórzewskiego w Galerii Desy, „Dziennik Polski” 1984, nr 140, s. 6

(zk), W krakowskiej „Desie” obrazy J. Tchórzewskiego, „Gazeta Krakowska” 1984, nr 140, s. 2

1985

 1. Różewicz, Kartki wydarte z dziennika. Malarstwo nocą. 2 stycznia 1985 r., „Odra” 1985, nr 10, s. 34–36

1986

Malarstwo Jerzego Tchórzewskiego. Prace na papierze z lat 1949–1985, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1986

Między niebem a piekłem. Malarstwo Jerzego Tchórzewskiego. Grafika Józefa Gielniaka, katalog wystawy, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1986

Wystawa gwaszy Jerzego Tchórzewskiego, „Głos Wielkopolski” 1986, nr 162

 1. Szubert-Olszewska, Między niebem a piekłem, „Za i Przeciw” 1986, nr 12, s. 18–19
 2. Biniak, Romantyzm następnego wieku, „Gazeta Poznańska” 1986, nr 61
 3. M. Czubak, Retrospektywa Tchórzewskiego, „Tak i Nie” 1986, nr 41, s. 13

1987

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo. Obrazy z lat 1976–1987, katalog wystawy, Galeria Krzysztofory [wstęp: M. Porębski, A. Wojciechowski], Kraków 1987

 1. Szoska, Rozświetlanie ciemności, „Echo Krakowa” 1987, nr 125, s. 2

1988

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, katalog wystawy, Galeria Stowarzyszenia Historyków Sztuki [wstęp: J. Sempoliński, J. Nowosielski], Warszawa 1988

Wystawa Grupy Krakowskiej, katalog wystawy, Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz 1988

 1. Nowosielski, J. Sempoliński, Dwugłos o Tchórzewskim, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 16, s. 4
 2. Błażewicz, Klasyk dawnej awangardy, „Głos Wielkopolski” 1988, nr 168
 3. Kowalska, Polska awangarda malarska 1945–1980. Szanse i mity, Warszawa 1988, s. 117–118

1990

Jerzy Tchórzewski. Recent Works. Exhibition Catalogue, Exhibition Hall, Consulate of Poland, New York City, 3–18 VIII 1990, The Polish Museum, Chicago 24 III – 7 IV 1990, New York 1990

Tchórzewski Art at Polish Museum, „Polonia News” marzec 1990

 1. Kalicki, Anachoreza Jerzego Tchórzewskiego, „Twórczość” 1990, nr 3, s. 125–128
 2. Bartelik, Nowe obrazy Jerzego Tchórzewskiego, „Przegląd Polski” [Nowy Jork] 1990, 15 III, s. 7

Wystawa obrazów Jerzego Tchórzewskiego, „Kurier Polonian–American” 1990, nr 8, s. 4, 52–53

1991

 1. Pikoń, Sześciu największych, „Gazeta na Weekend” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1991, nr 244, s. 9
 2. Krakowski, Jerzy Tchórzewski, w: Opening up. An Exhibition of Six Major Polish Painters, Hammer Galleries, New York, November 1991, s. 36–49

1991–1993

Grupa Krakowska. Dokumenty i materiały, red. J. Chrobak, Kraków 1991–1993

1992

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, katalog wystawy: Galeria Kordegarda [teksty: D. Wróblewska, J. Nowosielski, J. Lacomblez, É. Jaguer], Warszawa 1992

 1. Krakowski, Grupa Krakowska ma 35 lat, „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 42, s. 8

Tchórzewski w Kordegardzie, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1992, nr 114

 1. Jarecka, Tchórzewski. Obrazy z lat 80. i 90., „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 116, s. 9
 2. Tankert, Piękne papiery w Kordegardzie, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1992, nr 117
 3. Taranienko, Znaki człowieka, gwiazd, słońca. Kosmos Tchórzewskiego, „Nowa Europa” 1992, nr 77, s. 22

DAW, Wśród gwiazd, walki i namiętności, „Kurier Polski” 1992, nr 105, s. 2

 1. Wójcik, Gorąca lawa koloru, „Rzeczpospolita” 1992, nr 117, s. 4
 2. Skrodzki, Malarstwo Jerzego Tchórzewskiego. Dotknąć płomieni, przejrzeć wodę, przestrzeń, „Życie Warszawy” 1992, nr 119, s. 7
 3. Krauze, Warto zobaczyć, „Życie Warszawy” 1992, nr 139, s. 14

Zmory i chimery, „Gazeta Olsztyńska” 1992, nr 143, s. 5

 1. Czerni, Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim, Wrocław 1992, s. 61, 100–111, 171
 2. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei, Warszawa 1992, s. 49, 68–70

1993

Mizantrop, Herder dla Tchórzewskiego, „Dziennik Kulturalny” 1993, 28 IV

 1. Porębski, Artyści, synowie Boga, „Znak” 1993, nr 7, s. 6–21

1994

Grupa Krakowska 1932–1994, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1994

1995

Jerzy Tchórzewski. Obrazy 1981–1993, katalog wystawy, Galeria Na Mokrej, Poznań 1995

 1. Kossakowski, Misterium Tchórzewskiego, „Gazeta Wielkopolska” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1995, nr 271, s. 3

Katalog zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Tom I. Polskie malarstwo współczesne, red. K. Paczuska, M. Winter, Bydgoszcz 1995, s. 84–85

1996

Contemporary Warsaw Masters, katalog wystawy, 1112 Gallery, Chicago 1996

Spotkanie poprzez muzykę, katalog wystawy, Filharmonia Narodowa, Warszawa 1996

Odwilż. Sztuka ok. 1956 r., katalog wystawy, Muzeum Narodowe, Poznań 1996, passim

 1. Chrzanowska-Pieńkos, A. Pieńkos, Leksykon sztuki polskiej XX w., Warszawa 1996, s. 223–224
 2. Rycaj, Tajemnica. Jerzego Tchórzewskiego notatki na papierze, „Wiadomości Kulturalne” 1996, nr 18, s. 18
 3. Kossakowski, Sporo do oglądania. Plastyka – pracowity i dość ciekawy rok, „Gazeta Wielkopolska” (dodatek do „Gazety Wyborczej”), 1996, nr 168

Polska sztuka impulsywna. Warszawscy artyści w Studiu, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1996, nr 300

 1. Sowińska, *** [Żarliwe pragnienie łączności…], w: Forum Lutosławskiego, Filharmonia Narodowa, Warszawa, luty 1996, s. nlb.
 2. Mazurek, Heroizm i szaleństwo, „Odra” 1996, nr 5, s. 122–123

1997

Postawy. Sztuka warszawskich artystów, katalog wystawy, Galeria Studio, Warszawa 1997

Grupa Krakowska, katalog wystawy, Galeria Karsh–Masson, Ottawa 1997

 1. Baele, Polish Art Kept Current Through Communist Era, „The Ottawa Citizen” 1997, 20 XII
 2. A. Bouchard, L’avant-garde polonaise. Le Groupe de Cracovia, „Ais Ledroit, Ottawa – Hull” 1997, 27 XII
 3. Ubertowska, Lekka rozedrgana linia, „Gazeta Pomorska” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1997, nr 32
 4. Rogacz, Sztuka wobec śmierci, „Art & Business” 1997, nr 6, s. 58–59
 5. Pleśniarowicz, Kantor: Artysta końca wieku, Wrocław 1997, s. 67, 69, 125

1998

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, katalog wystawy, Galeria Otwarta, Filharmonia Narodowa, październiklistopad 1998, Warszawa 1998

I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później, katalog wystawy, Starmach Gallery, Kraków 1998

 1. Kuc, W żywiołach. Galeria Otwarta – malarstwo Jerzego Tchórzewskiego, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1998, nr 238, s. 10
 2. Bik, Miałem odczucie, że jesteśmy w czołówce. Profesor Porębski wspomina, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 294, s. 6
 3. Bik, Pięćdziesiąt lat później. Wystawa nowoczesnych, rekonstrukcja u Starmacha, „Gazeta w Krakowie” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 1998, nr 294, s. 6
 4. Małkowska, Płomienne zmagania. Malarstwo Jerzego Tchórzewskiego, „Rzeczpospolita” 1998, nr 247, s. 25
 5. Jurasz, Powtórka z historii sztuki, „Trybuna Śląska” 1998, nr 295

1999

Czas nadziei. Wystawa prac artystów tworzących w ramach kultury niezależnej, katalog wystawy, Galeria Ars Longa, Milanówek 1999

 1. Fiałkowski, Pięćdziesiąt lat później. Rozmowa z profesorem Mieczysławem Porębskim, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 1, s. 17
 2. Hermansdorfer, Jerzy Tchórzewski, w: idem, Między ekspresją a metaforą, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 350–365, 375
 3. Ratajczak, Treści życia. Między ekspresją a metaforą, „Art & Business” 1999, nr 6, s. 46–47
 4. Saraczyńska, Sztuka polska wg Hermansdorfera, „Gazeta Wyborcza”, 1999, nr 187, s. 11
 5. W., Jerzy Tchórzewski (1928–1999). Zawsze podążał własną drogą, „Rzeczpospolita” 1999, nr 305, s. A9

DJ [D. Jarecka], Krnąbrny malarz. Jerzy Tchórzewski nie żyje, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 303, s. 12

2000

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, katalog wystawy, Galeria Zamkowa, Lublin 2000

Jerzy Tchórzewski. Ostatnie szkice profesora, katalog wystawy, Galeria ASP 3A [tekst: J. Tarasin], Warszawa 9 V – 26 V 2000

 1. Majewska, Gdy malarz odchodzi. O Jerzym Tchórzewskim i Przemysławie Brykalskim, „Rzeczpospolita” 2000, nr 12, s. D7
 2. Strent, Jerzy Tchórzewski. Pożegnanie, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 53, s. 17

Odeszli, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 3, s. 12

Jerzy Tchórzewski, „Więź” 2000, nr 2, s. 195

 1. Bik, Awangarda w czerwieni, „Gazeta w Krakowie” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 6, s. 1, 5

Też byli socrealistami, „Trybuna Śląska” 2000, nr 6

 1. Kraszewska, Bez wrocławian, „Słowo Polskie” 2000, nr 10
 2. Nowosielski, Między ekspresją a metaforą, „City Magazine” 2000, nr 2
 3. Sztyler, Plastyka współcześnie, „Gazeta Dolnośląska” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 59

Nieśmiertelna Grupa Krakowska, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 64

 1. Kuc, 50 lat później. Nowocześni – wystawa w Zachęcie, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 83

Wzruszające wspomnienie, „Gazeta Stołeczna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 108, s. 10

Tchórzewski w Lubinie, „Gazeta Dolnośląska” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 110, s. 15

(dach), Tchórzewski na wzgórzu, „Konkrety” 2000, nr 20, s. 9

Tchórzewski na jubileusz, „Gazeta Dolnośląska” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 116, s. 16

 1. Ochman, Zapiski ze spotkania z życiem, „Nowy Dziennik” [Nowy Jork], 2000, nr 7813, s. 6
 2. Grydniewski, Dokument. Umrzyjmy razem, „Gazeta Telewizyjna” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2000, nr 286, s. 35
 3. Kw., Umrzyjmy razem. Biografia Jerzego Tchórzewskiego, „Telerzeczpospolita” (dodatek do „Rzeczpospolitej”) 2000, nr 49, s. 23
 4. Stajuda, O obrazach i innych takich, Warszawa 2000, s. 221–223, 403–404
 5. Kotkowska-Bareja, Jerzy Tchórzewski, w: Krajobrazy, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2000, s. 131–132, 199

Sztuka polska XX w. Katalog zbiorów, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 308–311, 575–577

2001

Jerzy Tchórzewski. Mistrzowie polskiego malarstwa współczesnego, katalog wystawy, Galeria ABC [wstęp: K. Jankowiak], Poznań 2001

„Magazyn. Z książkami” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2001, nr 3, passim

 1. Obrębowska-Piasecka, Miał dystans. Rozmowa z Katarzyną Jankowiak, kuratorem wystawy Jerzego Tchórzewskiego, „Gazeta Wielkopolska” 2001, nr 132, s. 7
 2. Błażewicz, Mistrz w Odwachu, „Głos Wielkopolski” 2001, nr 136, s. 4
 3. Grabowska, Tchórzewski w ABC, „Art & Business” 2001, nr 7–8, s. 92
 4. Urbańczyk, Kolor i ogień, „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto” 2001, nr 280, s. 11
 5. Gniotek, Mistrz Tchórzewski, „Art & Business” 2001, nr 11, s. 71
 6. Gołębiewska, Jerzy Tchórzewski w Sopocie. Artysta niepokorny, „Głos Wybrzeża” 2001, nr 222, s. 11

URR, Tylko przeciw. Wystawa krakowskiego malarza, „Gazeta Morska” 2001, nr 256

2002

Jerzy Tchórzewski 1928–1999, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice [teksty: K. Jankowiak, T. Różewicz, J. Sempoliński], Katowice 2002

Jerzy Tchórzewski, Rysunek, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Oranżeria, Jabłonna, 26 X – 23 XII 2002

LUK, Krnąbrny i rogaty malarz. Jerzy Tchórzewski w BWA, „Katowice” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2002, nr 86, s. VII

Ł. Kałębasiak, Malował piekło w chwilach szczęścia, „Katowice” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2002, nr 88, s. 9

 1. Małkowska, Pożar emocji, „Rzeczpospolita” 2002, nr 88, s. A10
 2. Kw., Umrzyjmy razem. Dokument, „Telerzeczpospolita” (dodatek do „Rzeczpospolitej”), 2002, nr 75
 3. Wach-Malicka, Barwa i rytm, „Dziennik Zachodni” 2002, nr 85
 4. Sa [P. Sarzyński], Polski surrealista, „Polityka” 2002, nr 18, s. 42

(AN), Rozniecanie ognia. Obrazy Tchórzewskiego w latach 1955–1960 w Krzysztoforach, „Dziennik Polski” 2002, nr 129, s. 10

rtk, Tchórzewski w Galerii Krzysztofory. Tajemnice artysty, „Gazeta Krakowska” 2002, nr 146, s. 8

 1. Tchórzewski, Bitwa pod Grunwaldem (Wnętrze nocy), w: Katalog. Aukcja nr 21, 14 XII 2002, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Warszawa 2002, s. 88
 2. Kamińska, Ekskluzywna galeria z kontekstem, „Życie Warszawy” 2002, 2 IX, s. 28

2003

Jerzy Tchórzewski. Rysunki, red. J. Grabski, katalog wystawy, Hotel de Saxe w Warszawie, Pałac Larischa w Krakowie [teksty: A. Wojciechowski, J. Sempoliński, S. Wieczorek, A. Żakiewicz], Kraków–Warszawa 2003

 1. Karasek, Tchórzewski, jak go widzę, w: J. Tchórzewski, Wieczny początek gwałtownej chwili. Wiersze, Kraków–Warszawa 2003, s. 5–7

BEA [B. Kamińska], Rysunki i gwasze. Między niebem a piekłem, „Życie Warszawy” 2003, nr 71, s. 27

Pismo Tchórzewskiego, „Rzeczpospolita” 2003, nr 86, s. A17

 1. Wróblewska, Sławni Siedlczanie, „Podlaskie Echo Katolickie” 2003, nr 17

2004

W pogoni za gwiazdą. W kręgu pracowni Jerzego Tchórzewskiego, katalog wystawy, Muzeum Regionalne w Kozienicach [teksty: J. Tchórzewski, K. Tchórzewski, A. Myjak], Kozienice maj–czerwiec 2004

 1. Borzeskowska, Polski surrealizm, „Arteon” 2004, nr 1, s. 36–37
 2. Reczek, W pogoni za gwiazdą, „Arteon” 2004, nr 9, s. 14–15
 3. Wojciechowski, Une création en resistance, „Beaux-Arts, hors serie – la saison polonaise” 2004, s. 29–30
 4. Tchórzewski, Jerzy Tchórzewski (1928–1999), w: 25 lat Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Księga jubileuszowa,red. K. Iwanicka, M. Romańska, Warszawa b.d. [2004], s. 315–317
 5. Krzysztofowicz-Kozakowska, B. Małkiewicz, Malarstwo polskie po 1945 r. Katalog Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2004, s. 420–422
 6. Grochala, A. Manicka, Mistrzowie grafiki. Grafika warsztatowa w warszawskiej ASP, Warszawa 2004, s. 50–51, 125–126

2005

Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, rysunek. Prace z lat 1947–1997 z kolekcji Rodziny i Przyjaciół oraz zbiorów Muzeum,katalog wystawy, Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział w Radomiu [wstęp: K. Tchórzewski], Radom, 20 V – 26 VI 2005

 1. Małkowska, Między socrealizmem a odwilżą, „Rzeczpospolita” 2005, nr 184, s. 9

2006

Jerzy Tchórzewski (1928–1999), katalog wystawy, Galeria „Piwnice”, BWA w Kielcach [tekst: K. Tchórzewski], Kielce

(nieb.), Tchórzewski, również kielecki. Prace jednego z najznakomitszych polskich artystów w kieleckich „Piwnicach”,„Echo Dnia” [Kielce] 2006, 2 VI

 1. Rumin, BWA w Kielcach zaprasza na wystawę Jerzego Tchórzewskiego (1928–1999), „Wici. Info – Świętokrzyski Informator Kulturalny” 2006, nr 9

Galernik, Zmagania żywiołów. Jerzy Tchórzewski (19281999). Malarstwo, Galeria BWA w Kielcach, „Teraz” 2006, nr 7–8

2007

„Fragment większej całości…”, katalog wystawy, Art NEW Media [tekst: K. Tchórzewski], Warszawa 2007

 1. Sabor, Portret z pamięci, „Książki w Tygodniku” (dodatek do „Tygodnika Powszechnego”) 2007, nr 8, s. 14
 2. Manicka, O sobie i trochę o innych, „Nowe Książki” 2007, nr 3, s. 40–41
 3. Jaszowska, Słowa i obrazy, czyli świadectwo epoki, „Dziennik Bałtycki” 2007, nr 100, s. 24
 4. Małkowska, Narodzeni w ogniu emocji, „Gazeta Antykwaryczna. Sztuka.pl.” 2007, nr 6, s. 6–10
 5. Osęka, Eksplodujące obrazy, „Kultura” (dodatek do „Dziennik. Polska Europa Świat”) 2007, nr 132, s. 93
 6. Hermansdorfer, W kręgu nadrealizmu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 43, 82, 86

2008

Paweł Głowacki, Kot patrzy na deszcz, „Dziennik Polski” 2008, nr 18, s. 9

2009

Jerzy Tchórzewski. Słowa i obrazy, red. D. Folga-Januszewska [teksty: D. Folga-Januszewska, T. Różewicz, Z. Januszewski, M. Hermansdorfer], Olszanica 2009

Jerzy Tchórzewski. Fragmenty większej całości, katalog wystawy Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Galeria EXTRAVAGANCE [teksty: J. Tchórzewski, D. Folga-Januszewska, K. Tchórzewski, J. Sempoliński], Sosnowiec 2009

Jerzy Tchórzewski. Prace z lat 1954–1964, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie [teksty: A. Budzałek, J. Chrobak], Kraków 2009

 1. Folga-Januszewska, Jerzy Tchórzewski w świecie artystów i poetów, „Gazeta Antykwaryczna” 2009, nr 4, s. 92–94

2010

 1. Majewski, Siła malarstwa. Jerzy Tchórzewski w słowach i obrazach, „Akcent” 2010, nr 2, s. 153–157
 2. Saraczyńska, Malarska poezja, „Gazeta Wrocławska” (dodatek do „Gazety Wyborczej”) 2010, nr 9, s. 5
 3. Hermansdorfer, Jerzy Tchórzewski, w: Kolekcja polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu,Wrocław 2010, s. 86–89, 94

2011

 1. Mikstal, Nietypowe materiały plastyczne w obiektach sztuki współczesnej. Problematyka konserwacji: „Reliefu” Jadwigi Maziarskiej, „Kompozycji” Jerzego Tchórzewskiego oraz „Krowy Fangor” Wojciecha Fangora. Praca dyplomowa pisana pod kierunkiem prof. I. Szmelter na ASP w Warszawie [maszynopis], Warszawa 2011

2012

 1. Mikstal, Composition by Jerzy Tchórzewski, w: eadem, Self-destruction of three-dimensional modern paintings caused by untypical materials – finding conservation solutions. Case studies: „Relief” by Jadwiga Maziarska, „Composition” by Jerzy Tchórzewski and „Cow Fangor” by Wojciech Fangor, „CeROArt. Conservation, Exposition, Restauration d’objets d’art. Revue électronique” 2012; <https://journals.openedition.org/ceroart/2622>

2014

Jerzy Tchórzewski – Tadeuszowi Różewiczowi, Tadeusz Różewicz – Jerzemu Tchórzewskiemu, katalog wystawy, Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, Radomsko 2014

2015

 1. Grabski, Jerzy Tchórzewski – malarz poeta, w: Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Galeria Opera, 23 III – 16 V 2015, Warszawa 2015, s. 5–21, 58–59
 2. Jabłonowska-Ratajska, Sięgając gwiazd. Jerzy Tchórzewski w Galerii Opera, „Arteon” 2015, nr 5, s. 16–15

2016

 1. Ilkosz, Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 133–135, 144–145

Ryszard J. Kluszczyński, Od Michałowskiego do Fangora. Nowoczesne malarstwo polskie, Kraków 2016, s. 420–421

2018

Jerzy Tchórzewski. Monotypia – Grafika – Rysunek, katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy [teksty: M. Woźniak, B. Ostoja-Lniski, K. Giziński], Bydgoszcz 2018

 1. Matuszewska, W tych ostrych obrazach jest wręcz elektryczność i napięcie, „Gazeta Wrocławska” (dodatek do „Gazety Wyborczej”), 2018, nr 22

Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka, katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy [teksty: T. F. de Rosset, B. Kowalska, I. Kopciewicz], Bydgoszcz 2018, s. 228–229

Wyobraźnia i rygor. Polska sztuka współczesna z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich, katalog wystawy, Pałac Królewski, Oddział Muzeum Miejskiego, red. E. Łubowicz, J. Łozowski, Wrocław 2018, s. 78–81, 227

Co po Cybisie?, katalog wystawy, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, red. M. Jachuła, M. Jurkiewicz, Warszawa 2018, s. 102, 107

——

Miejsca pierwodruku tekstów wykorzystanych w katalogu:

− Dorota Folga-Januszewska, Jerzy Tchórzewski – rozniecanie ognia; wersja rozszerzona tekstu: Jerzy Tchórzewski wśród przyjaciół, w: Jerzy Tchórzewski. Słowa i obrazy, red. D. Folga-Januszewska przy współpracy K. Tchórzewskiego, Olszanica 2009, s. 5–49

− Józef Grabski, Jerzy Tchórzewski – malarz poeta, w: Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Galeria Opera, 23 III – 16 V 2015, Warszawa 2015, s. 5–21

− Frédéric Charmat, Symbole sztuki i historii, „Polska” 1969, nr 1, s. 8–9

− Mariusz Hermansdorfer, Jerzy Tchórzewski – artysta niezależny; wersja rozszerzona tekstu w: Jerzy Tchórzewski,katalog wystawy: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1980, s. 3–6.

− Mieczysław Porębski, Stworzenie światła – malarstwo Jerzego Tchórzewskiego, w: idem, Pożegnanie z krytyką,Kraków 1966, s. 60–63

− Jerzy Nowosielski, Krzew gorejący – o malarstwie Jerzego Tchórzewskiego; idem, Dwugłos o Tchórzewskim. Bez metafory, „Kronika” 1957, nr 21, s. 5; idem, Dwugłos o Tchórzewskim, „Tygodnik Powszechny” 1988, nr 16, s. 4; idem,Zagubiona bazylika, Kraków 2013, s. 374–378

− Jacek Sempoliński, Rysunek jako świadectwo, w: Jerzy Tchórzewski. Rysunki, red. J. Grabski, katalog wystawy: Hotel de Saxe w Warszawie, Pałac Larischa w Krakowie, Kraków–Warszawa 2003, s. 13–16

− Tadeusz Różewicz, Malarstwo nocą, Kartki wydarte z dziennika. Malarstwo nocą. 2 stycznia 1985 r., „Odra” 1985, nr 10, s. 34–36

− Kalendarium (oprac. Józef Grabski), w: Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, Galeria Opera, 23 III – 16 V 2015, Warszawa 2015, s. 58–59